• පිටි-001

අපව අමතන්න

සමාගම:Jiangsu Xinya Wisdom New Energy Co., Ltd.

ලිපිනය:4 වන ෆුලිං පාර, Lingtang කාර්මික
සාන්ද්‍රණ කලාපය, Gaoyou, Yangzhou, Jiangsu, China

විද්යුත් තැපෑල:sales@solar-ees.com
විද්යුත් තැපෑල:marketing@solar-ees.com

දුරකථන:+8618907206396
දුරකථන:+8618321659790

Whatsapp:+8613065582611

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න